ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη για συνεργασία όσον αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για τα δίκτυα αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει: Στα σημεία που εκτελούνται εργασίες να αποφεύγονται όσο…