ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η / 26.10.2020 ΘΕΜΑ                                                                 …