Αποφάσεις Θεμάτων 6ης συνεδρίασης ΔΗΚΕΣ [25.06.2020]…