Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους την αντίστοιχη δήλωση χρήσης….