Διακήρυξη φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρου 200 τ.μ. στη θέση “Τσιγκούρα – Αρμίλι” για την τοποθέτηση φιαλών υγραερίου

ΑΔΑ: ΩΜ32Ω1Τ-1Ε1

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη κάντε κλικ εδώ