Διακήρυξη φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού χώρου εμβαδού 40 τ.μ.
κάτω από τα γραφεία του K.Ε.Π. στον Αρτεμώνα για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

ΑΔΑ:Ω5ΜΕΩ1Τ-ΘΘΘ

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη κάντε κλικ εδώ