Διακήρυξη φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού χώρου 200 τ.μ. στην περιοχή “Τσιγγούρα” για την προσωρινή εναπόθεση αδρανών υλικών

ΑΔΑ: ΩΨ2ΤΩ1Τ-ΕΤ5

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη κάντε κλικ εδώ