Διακήρυξη φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωση δημοτικού χώρου Γ εμβαδού 50 τ.μ. στο κάτω πάρκινγκ Καμαρών για την τοποθέτηση των προς ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

ΑΔΑ: 7Α7ΩΩ1Τ-1Δ4

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη κάντε κλικ εδώ