Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (09.01.2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για 1η/2020 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου Προς 1. Τους Αντιδημάρχους Σίφνου: -κ. Γεώργιο Κ. Γεωργούλη -κ. Αντώνιο Δ. Φραντζή -κ. Δημήτριο Ι. Ζαμπέλη 2. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Απολλωνίας & Αρτεμώνα Σίφνου:  -κα Αικατερίνη Αντ. Θεολόγου, Πρόεδρο της  Κοινότητας Απολλωνίας -κ. Θωμά Φ. Τσίπη, […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (21.12.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 21η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (18.12.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Εκ νέου υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του συντελεστή […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής (09.12.2019)

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», την 9η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (11.12.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (22.11.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 22η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός όρων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (15.11.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού φορτηγού οχήματος καταβρεχτήρα: Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (15.10.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙV αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (04.10.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση […]
Μάθε περισσότερα
wcag