Κατηγορία: Γραφείο Τύπου

Προκηρύξεις

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής, δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ακινήτων σε διάφορους οικισμούς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων (Α.Δ.Α.: 6ΤΓΝΩ1Τ-0KT) 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 56/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: «Ο Δήμος Σίφνου 1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της υπ’…

Προκηρύξεις

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου 

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 01/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση…

Προκηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για Εργολαβία Καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για Εργολαβία καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου…

Προκηρύξεις

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ‏ 

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Δήμου Σίφνου», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (550.594,00€)…

Προκηρύξεις

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα (Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ1Τ-4Α5   Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,    ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: «Ο Δήμος Σίφνου 1.Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα της Σίφνου για να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης…

Προκηρύξεις

7ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” , Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καταλύματα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ1Τ-Α2Β Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη φιλοξενία αντιπροσωπειών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Ν. Τσελεμεντές. Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας για τη διαθεσιμότητα ενοικιαζομένων δωματίων και την τιμή προσφοράς σας σύμφωνα με τον…

Προκηρύξεις

Διακήρυξη μειοδοτικής, προφορικής και φανερής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:   «Ο Δήμος Σίφνου 1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της…

Προκηρύξεις

Περιληπτική διακήρυξη για τη διεξαγωγή φανερών, προφορικών και πλειοδοτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών χώρων 

  Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του ότι οι προγραμματισμένες για την Τρίτη 16 Απριλίου φανερές, προφορικές και πλειοδοτικές δημοπρασίες για εκμίσθωση δημοτικών χώρων (στο Βαθύ, στις Καμάρες, στην Καταβατή, στα Βρουλίδια, στον Αρτεμώνα και στην Τσιγκούρα), δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν…