Κατηγορία: Γραφείο Τύπου

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της δεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση χώρων σε αιγιαλούς 

    Λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης στις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 828 Β’/12.5.2015 των διακηρύξεων που αφορούν στη διεξαγωγή δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων,  σας γνωρίζουμε ότι δε θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015  οι…

Προκηρύξεις

Διακήρυξη φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού χώρου πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “Βορεινή” του Δ.Δ. Αρτεμώνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εναπόθεσης και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών (Α.Δ.Α.: ΩΑΟΣΩ1Τ-ΔΓΙ) 

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, μετά την υπ’  αρ. 28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με: α) το Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 77/30.3.1981) και β) τη με αρ. 33/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας,   ενώπιον της αρμόδιας…

Προκηρύξεις

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για την προμήθεια των διακριτών ειδών όπως περιγράφονται παρακάτω, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου 

Κάντε κλικ εδώ να δείτε την πρόσκληση

Προκηρύξεις

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής, δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ακινήτων σε διάφορους οικισμούς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων (Α.Δ.Α.: 6ΤΓΝΩ1Τ-0KT) 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 56/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: «Ο Δήμος Σίφνου 1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της υπ’…

Προκηρύξεις

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου 

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 01/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση…

Προκηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για Εργολαβία Καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για Εργολαβία καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σίφνου, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου…

Προκηρύξεις

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ‏ 

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Δήμου Σίφνου», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (550.594,00€)…

Προκηρύξεις

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα (Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ1Τ-4Α5   Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,    ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: «Ο Δήμος Σίφνου 1.Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα της Σίφνου για να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης…

Προκηρύξεις

7ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές” , Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καταλύματα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ1Τ-Α2Β Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη φιλοξενία αντιπροσωπειών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Ν. Τσελεμεντές. Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας για τη διαθεσιμότητα ενοικιαζομένων δωματίων και την τιμή προσφοράς σας σύμφωνα με τον…

Προκηρύξεις

Διακήρυξη μειοδοτικής, προφορικής και φανερής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:   «Ο Δήμος Σίφνου 1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της…