Κατηγορία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναβολή Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Τ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ 

Μετά από την κοινοποίηση εγγράφου της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων Ελλάδας στην οποία αναφέρεται ότι αναμένεται νέα υπουργική απόφαση σχετικά με το διαγωνισμό εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων λόγω των νέων συνθηκών που προέκυψαν  από  τον COVID-19, αναβάλουμε  το διαγωνισμό εκμίσθωσης…

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Τ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σίφνου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Τ.Λ.Σίφνου που θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου-Τ.Λ. στις 18/6/2020 ώρα 18:00. Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στο γραφείο του Γυμνασίου- Τ.Λ. Σίφνου μέχρι και τις…