Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Μαρία Ναδάλη

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ‏

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Δήμου Σίφνου», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (550.594,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η…
Μάθε περισσότερα

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα (Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ1Τ-4Α5   Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,    ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: «Ο Δήμος Σίφνου 1.Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα της Σίφνου για να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της υπ’…
Μάθε περισσότερα

7ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας "Νικόλαος Τσελεμεντές" , Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καταλύματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ1Τ-Α2Β Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη φιλοξενία αντιπροσωπειών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Ν. Τσελεμεντές. Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας για τη διαθεσιμότητα ενοικιαζομένων δωματίων και την τιμή προσφοράς σας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μέχρι την Παρασκευή…
Μάθε περισσότερα

Διακήρυξη μειοδοτικής, προφορικής και φανερής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:   «Ο Δήμος Σίφνου 1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. 2. Βάσει της υπ’ αρ. 55/2013 απόφασης της…
Μάθε περισσότερα

Περιληπτική διακήρυξη για τη διεξαγωγή φανερών, προφορικών και πλειοδοτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών χώρων

  Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του ότι οι προγραμματισμένες για την Τρίτη 16 Απριλίου φανερές, προφορικές και πλειοδοτικές δημοπρασίες για εκμίσθωση δημοτικών χώρων (στο Βαθύ, στις Καμάρες, στην Καταβατή, στα Βρουλίδια, στον Αρτεμώνα και στην Τσιγκούρα), δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν ελλείψει απαρτίας της αρμόδιας επιτροπής…
Μάθε περισσότερα

Δημοτική Κοινότητα Απολλωνίας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόεδρος ΣυμβουλίουE-mail: stavrianosgn@d-sifnou.gr  ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΣ: Σύμβουλος   ΚΑΡΑΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Σύμβουλος   ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Σύμβουλος  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Σύμβουλος      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΤηλ. 2284360324, φαξ 2284033076, E-mail: apollonia-council@sifnos.gr  
Μάθε περισσότερα
.