Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Απολλωνίας (18.07.2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Σίφνου

Προς 

 • κ. Συνοδινό Στυλιανό του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο
 • κ. Χρυσόγελο Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο
 • κ. Θεοδωράτο Απόστολο – Παύλο του Αποστόλου, Σύμβουλο
 • κ. Ζαμπέλη Αντώνιο του Γεωργίου, Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε 7η τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας  στις 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση των κ. Βενάκη-Ραπτόπουλου Ο.Ε. για παράταση ωραρίου μουσικής για το κατάστημά τους με την επωνυμία «Lost Bay» στον Πλατύ Γιαλό (αρ.πρωτ. 3292/12-06-2023)
 2. Αίτηση του κ. Λαβδά Νικολάου για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημά του με την επωνυμία «LOGGIA» στο Κάστρο( αρ. πρωτ. 3536/20-06-2023)
 3. Ενημέρωση σχετικά με το υπ’αριθμ. 18487/04-07-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ( αρ. πρωτ. 3904/04-07-2023)
 4. Αίτηση της κας. Καμακάρη Αικατερίνης για χορήγηση άδειας αφαίρεσης δύο δενδρυλλίων που άπτονται του τοίχου του σπιτιού της (αρ.πρωτ. 3911/04-07-2023)
 5. Αίτηση του κ. Πατέρα Άγγελου για έλεγχο του δρόμου έξω από την οικία του σχετικά με τα όμβρια ύδατα που καταλήγουν στον τοίχο του σπιτιού του στην περιοχή «Παντοκράτορας» (αρ. πρωτ. 4705/29-08-2022)
 6. Αίτηση του κ. Πιρόλι Αρτάν για χορήγηση άδειας τοποθέτησης δύο πάγκων στην πρόσοψη του καταστήματός του στην Απολλωνία (αρ.πρωτ. 4107/11-07-2023)
 7. Αίτηση της «Ευδ. Βιδάλη Ο.Ε.» για παράταση ωραρίου μουσικής για την επιχείρησή της «ΑΡΓΩ» στην Απολλωνία Σίφνου (αρ.πρωτ. 4098/10-07-2023)

 

                         

                        Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ  

 

.