Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (Πρακτικό 7ο – 28.04.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 7ο – 28 Απριλίου 2023)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:45, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 70τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Αρ. πρωτ.: 321/15-03-2023). (εξ αναβολής)
 2. Αίτηση του κ. Λιζάρδου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 2τμ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρησή του (Αρ. πρωτ.: 1338/30.12.2022). (εξ αναβολής)
 3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΥΧΟΡΙΦ-Χ9Θ) απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου.
 4. Επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, ύστερα από την 24/2023 απόφαση του Δ.Σ του Δ. Σίφνου.
 5. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού 2023 στις περιοχές: Α. Καμάρες, Β. Πλατύς Γιαλός και Γ. Φάρος Σίφνου.
 6. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση χώρου 76,20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο MISSO-MISSO KOHYLIA (Αρ. πρωτ.: 325/15-03-2023).
 7. Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για παραχώρηση χώρου 184,70τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CAFE STAVROS (Αρ. πρωτ.: 406/27-03-2023).
 8. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC Α.Ε) για παραχώρηση χώρου 32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο RAC S.A. (Αρ. πρωτ.: 409/28-03-2023).
 9. Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση χώρου 200τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΟΧΥΛΙ (Αρ. πρωτ.: 410/28-03-2023).
 10. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 277,35τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΚΥΜΑ (Αρ. πρωτ.: 437/30-03-2023).
 11. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 119,84τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΚΥΜΑ ΒΑΥ (Αρ. πρωτ.: 438/30-03-2023).
 12. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 62τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Ω3 (Αρ. πρωτ.: 446/31-03-2023).
 13. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – MIANO ANDREA O.E) για παραχώρηση χώρου 122τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο PALMIRA (Αρ. πρωτ.: 447/31-03-2023).
 14. Αίτηση του κ. Καλόγηρου Σπυρίδωνος για παραχώρηση χώρου 81,14τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο PIPIS CAFE (Αρ. πρωτ.: 448/31-03-2023).
 15. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρησή του (Αρ. πρωτ.: 460/04-04-2023).
 16. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) για παραχώρηση χώρου 260,65τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο YOUME (Αρ. πρωτ.: 498/11-04-2023).
 17. Αίτηση της κας Pilla Loretta για παραχώρηση χώρου 18τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο MAMMA MIA (Αρ. πρωτ.: 509/18-04-2023).
 18. Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση χώρου 28τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο MAIOLICA (Αρ. πρωτ.: 510/18-04-2023).
 19. Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 72,45τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο NUS (Αρ. πρωτ.: 518/21-04-2023).
 20. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου 146,89τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΣΥΡΜΑ (Αρ. πρωτ.: 521/24-04-2023).
 21. Αίτηση της κας Καλογήρου Μόσχας για παραχώρηση 11,25τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για προσωρινή στάθμευση οχήματος της επιχείρησής της (Σούπερ Μάρκετ) (Αρ. πρωτ.: 471/06-04-2023).
 22. Αίτηση του κ. Παπατσαρούχα Θεόδωρου για διευθέτηση τοποθέτησης των ομπρελών των εταιρειών στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού (Αρ. πρωτ.: 512/19-04-2023).
 23. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2023 στην Ψάθη Κιμώλου.
 24. Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου για παραχώρηση χώρου 85τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΛΟΣΤΡΟΜΟΣ (Αρ. πρωτ.: 427/29-03-2023).
 25. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC Α.Ε) για παραχώρηση χώρου 12τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο RAC S.A. (Αρ. πρωτ.: 499/11-04-2023).

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

 

.