Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.03.2023)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 7Η κατεπείγουσα (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, σας προσκαλώ στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη  έως τις 11:30 π.μ., σε κατεπείγουσα  (διά περιφοράς) συνεδρίαση για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ( άρθρο 206 Ν.3584/2007) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  3. Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του του εξαίρετου φίλου του νησιού μας Γιώργου Συγγελίδη (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 

 

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω προθεσμίας ενεργειών. Όσον αφορά το πρώτο θέμα είναι επείγον διότι, η απόφαση έγκρισης πρόσληψης εποχικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 2023, εκδόθηκε στις 24.03.2023  (αρ. πρωτ. εισ.: 1562/27.03.2023) και οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα για να λειτουργήσει το Δημοτικό Σφαγείο την περίοδο του Πάσχα. Όσον αφορά  το δεύτερο θέμα είναι επείγον να τροποποιηθεί η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας  Κοινωνικής Μέριμνας για την εύρυθμη λειτουργία της,  μετά την απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου στην Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας.

 

 

 

 

                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                              Χρυσίνης Νικόλαος

 

.