Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.03.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/13-03-2023

(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή προσφοράς για την έγκριση υδάτινου πεδίου στη Σίφνο. (εξ αναβολής) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 37
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση εργασιών επισκευής του λιμένα της Ψάθης Κιμώλου. ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 38
ΘΕΜΑ 3: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων (Λ/Χ Κιμώλου). ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Τακτικό μέλος: Σάρδης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος: Λογοθέτη Ροζάννα. 39
ΘΕΜΑ 4: Καθορισμός του τρόπου εξόφλησης των ανταλλαγμάτων παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2023. ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ως τρόπος εξόφλησης: το 50% του συνολικού οφειλόμενου ποσού, έως 31/07/2023 και το υπόλοιπο 50% έως 31/08/2023. 40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ