Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (04.01.2023)

.ΠΡ.266

                                                                                     Σίφνος 28-02-2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. – 262 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 3ο – 4 Μαρτίου 2023)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο, και ώρα 12.30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας σχετικά με την υπ’ αριθ. 146/2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου. (Εξ αναβολής)
 2. Αίτηση του κ. Λιζάρδου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 2 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρησή του (Αρ. πρωτ.: 1338/30.12.2022)
 3. Αίτηση του κ. Βάβουλη Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 15 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ALLWAYS CAR RENTALS (Αρ. πρωτ.: 24/16-01-2023).
 4. Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση χώρου 31,40 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο BLE (Αρ.πρωτ.: 175/06-02-2023).
 5. Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΟΕ) για παραχώρηση χώρου 54,33 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο RAVENTI (Αρ.πρωτ.: 216/15-02-2023).
 6. Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΟΕ) για παραχώρηση χώρου 100 τ.μ, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΨΑΘΗΣ (Αρ.πρωτ.: 217/15-02-2023).
 7. Αίτηση του κ. Καμπουράκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 76,74 τ.μ, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Η ΜΕΡΟΠΗ (Αρ.πρωτ.: 120/23-01-2023).
 8. Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση χώρου 38 τ.μ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο LODGE NARLIS (Αρ.πρωτ.: 121/23-01-2023).
 9. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση χώρου 110 τ.μ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο YALOS SEASIDE OBSESSION (Αρ.πρωτ.: 137/27-01-2023).
 10. Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση χώρου 29 τ.μ, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ (Αρ.πρωτ.: 141/31-01-2023).
 11. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου 118,87 τ.μ, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΣΥΡΜΑ (Αρ.πρωτ.: 168/06-02-2023).
 12. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 10 τ.μ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CALYPSO BOAT RENTAL (Αρ.πρωτ.: 170/06-02-2023).
 13. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 10 τ.μ, στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CALYPSO BOAT RENTAL (Αρ.πρωτ.: 171/06-02-2023).
 14. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 50 τ.μ για ΘΜΑ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο BLOOMARINE (Αρ.πρωτ.: 188/07-02-2023).
 15. Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση χώρου 30,55 τ.μ, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για το περίπτερό του (Αρ.πρωτ.: 213/13-02-2023).
 16. Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 73 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΣΤΕΚΙ (Αρ. πρωτ.: 218/15-02-2023).
 17. Αίτηση του κ. Ποδότα Συμεών για παραχώρηση χώρου 71,70 τ.μ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Ο ΣΙΜΟΣ (Αρ. πρωτ.: 223/16-02-2023)
 18. Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση χώρου 389 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο LAZAROU BEACH (Αρ. πρωτ.: 234/20-02-2023).
 19. Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου 24+11,45 τ.μ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο PASSIONE ITALIANA (Αρ. πρωτ.: 235/20-02-2023).
 20. Αίτηση του κ. Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 41 τ.μ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΕΝ ΛΕΥΚΩ (Αρ. πρωτ.: 242/22-02-2023).
 21. Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση χώρου 43,50 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΦΛΩΡΑ (Αρ. πρωτ.: 243/22-02-2023).
 22. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 10 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο BLOOMARINE (Αρ. πρωτ.: 246/23-02-2023).
 23. Αίτηση της κας Μενεγάκη Παρακευής για παραχώρηση χώρου 72,60 τ.μ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΑΡΑΞΟΒΟΛΙ (Αρ. πρωτ.: 252/24-02-2023).
 24. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση χώρου 40,30 τ.μ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο MOSTRA (Αρ. πρωτ.: 253/24-02-2023).
 25. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση χώρου 40,00 τ.μ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΑΒΛΕΜΟΝΑΣ (Αρ. πρωτ.: 254/24-02-2023).
 26. Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση χώρου 80 τ.μ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ΙΣΑΛΟΣ (Αρ. πρωτ.: 255/28-02-2023).
 27. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023.
 28. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023.
 29. Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων στους Δήμους Σίφνου και Κιμώλου: Καμάρες, Πλατύς Γιαλός, Βαθύ, Φάρος, Χερρόνησος, Ψάθη Κιμώλου, Άγιος Μηνάς Κιμώλου και Καλαμίτσι Κιμώλου».
 30. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων.
 31. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στο πλαίσιο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης «Φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Καταφυγίου Αλιευτικών Σκαφών στον Πλατύ Γιαλό Νήσου Σίφνου για την προσθήκη Υδατοδρομίου».
 32. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Σίφνου.
 33. Αποδοχή προσφοράς για την έγκριση υδάτινου πεδίου στη Σίφνο.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

 

 

.