Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση περισυλλογής και πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ανακοίνωση περισυλλογής και πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
1
Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέγησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΛΑΟΥ» (στο δρόμο προς Βαθύ).
Ειδικότερα, πρόκειται για 3 πρόβατα & 2 αρνιά.
Παρακαλούμε τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: m.sardi@sifnos.gr
Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) έκαστο (τα αρνιά δωρεάν μαζί με τα πρόβατα).
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 – Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.
.