Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

          

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του αρθ. 17 του Ν.    4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή του Βαθιού.

Ειδικότερα πρόκειται για 1 αίγα με 2 ερίφια.

Παρακαλούμε τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail : m.sardi@sifnos.gr.

Τιμή εκκίνησης : εκατό ευρώ (100 €) σύνολο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 6972398489 Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.

 

 

 

Σίφνος 23.01.2023