Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – τακτική – μικτή – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.12.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική – μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (25η Συνεδρίαση) στις 30.12.2022  

Σας προσκαλώ σε  δημόσια, τακτική, μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022,  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας,  στις  30  Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή ώρα  15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 237/2022 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου  περί καθορισμού των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 238/2022 εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  3. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 239/2022 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για τον καθορισμό λοιπών τελών (δημοτικών κοιμητηρίων, χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) για το οικονομικό έτος 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  4. Έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου έτους 2023, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  5. Έκδοση απόφασης σχετικά με την ανάπτυξη λογαριασμών και την ετήσια διαχείριση Mέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  6. Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και για την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Χρυσίνης)
  7. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην έκδοση ημερολογίου από την Αδελφότητα Σιφνίων «Ο Άγιος Συμεών» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  8. Σχετικά με την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος της Σίφνου στο Ίδρυμα Ευγενίδου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  9. Έκδοση απόφασης για τη συνέχιση μίσθωσης κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  10. Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Χρυσίνης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

.