Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου ( 23.12.2022)

kamares village the main port of sifnos island gaetano cessati 1

Σίφνος 19-12-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. – 1300 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 32ο – 23 Δεκεμβρίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:15, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συμπλήρωση/τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156/2022 (ΑΔΑ: 9Σ1ΥΟΡΙΦ-Η6Φ) απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου.
 2. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας σχετικά με την υπ’ αριθ. 146/2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου.
 3. Έγκριση των όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και της διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης και παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ: ΚΑΜΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ, ΒΑΘΥ, ΦΑΡΟΣ, ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ, ΨΑΘΗ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΚΙΜΩΛΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

 

 

.