Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.12.2022)

.23.4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/13-12-2022

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης σχετικά με το λιμένα Καμαρών, με αριθ. καταθέσεως Ε 1021/2019, ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγκρίνεται ομόφωνα  η ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης σχετικά με το λιμένα Καμαρών, με αριθ. καταθέσεως Ε 1021/2019, ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 173
ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του καταφυγίου αλιευτικών σκαφών στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την προσθήκη υδατοδρομίου». Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων), η σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του καταφυγίου αλιευτικών σκαφών στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την προσθήκη υδατοδρομίου», με τους όρους που αναφέρονται στο εγκεκριμένο, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ν.Α., σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 174

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.