Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (28/07-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/07-11-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Ομόφωνα επί των καταμετρηθέντων ψήφων εγκρίνεται η εισήγηση του Προέδρου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 5η αναμόρφωση του ΠΥ του ΔΛΤ Σίφνου. 167
ΘΕΜΑ 2: “Καθορισμός ανταλλαγμάτων έτους 2023.” Ομόφωνα εγκρίνονται τα ανταλλάγματα για το έτος 2023 ως εξής:

Α. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΘΜΑ:

Για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου: 50€/τ.μ/έτος σε όλους τους χώρους αρμοδιότητας του ΔΛΤ. Στο αντίτιμο δεν συμπεριλαμβάνονται τα νόμιμα τέλη, επιβαρύνσεις, κρατήσεις, εισφορές υπέρ τρίτων κλπ. τα οποία επιβαρύνουν τον δικαιούχο της παραχώρησης.

Β.  ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ:

– Λιμάνι Καμαρών: 23€/τ.μ./έτος για τραπεζοκαθίσματα – ξαπλώστρες – ομπρέλες

– Πλατύ Γιαλός: 25€/τ.μ./έτος για τραπεζοκαθίσματα – ξαπλώστρες – ομπρέλες

– Πλατύ Γιαλός – Καταφύγιο:  150€/τεμ./έτος για τοποθέτηση σταντ – διαφημιστικής πινακίδας ή πινακίδας τύπου Λ  120€/τ.μ./έτος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών

– Φάρος : 23€/τ.μ./έτος για τραπεζοκαθίσματα – ξαπλώστρες – ομπρέλες

– Φάρος Μόλος:  150€/τεμ./έτος για τοποθέτηση σταντ – διαφημιστικής πινακίδας ή πινακίδας τύπου Λ  100€/τ.μ./έτος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών

– Ψάθη Κιμώλου:  20€/τ.μ./έτος για τραπεζοκαθίσματα – ξαπλώστρες  150€/τεμ./έτος για τοποθέτηση σταντ – διαφημιστικής πινακίδας ή πινακίδας τύπου Λ

– Ψάθη – Λιμάνι:  100€/τ.μ./έτος για τραπεζοκαθίσματα – ομπρέλες (για επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών αναψυχής)  150€/τεμ./έτος για τοποθέτηση σταντ – διαφημιστικής πινακίδας ή πινακίδας τύπου Λ

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα νόμιμα τέλη, επιβαρύνσεις, κρατήσεις, εισφορές υπέρ τρίτων κλπ. τα οποία επιβαρύνουν τον δικαιούχο της παραχώρησης.

Γ. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Σε όλους τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού ταμείου το αντίτιμο νερού και ρεύματος για το έτος 2023 είναι ως ακολούθως :

Για τις θέσεις των επισκεπτών:

Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα, παροχής νερού και ρεύματος: Πακέτο αξίας 6€, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή 200lt νερού και 2kWh ρεύματος.

Για τις επόμενες ημέρες η χρήστες θα πληρώνουν βάση των παρακάτω χρεώσεων:

 Ρεύμα 1,5€/kWh πλέον ΦΠΑ 13% με καταγραφή  Νερό 6€/m3 πλέον ΦΠΑ 13% με καταγραφή

Για τις μόνιμες θέσεις:

 Ρεύμα 1,5€/kWh πλέον ΦΠΑ 13% με καταγραφή  Νερό 6€/m3 πλέον ΦΠΑ 13% με καταγραφή.

Οι παραπάνω χρεώσεις για το αντίτιμο νερού – ρεύματος δεν ισχύουν σε θέσεις όπου υπάρχουν pillar με κάρτα.

Η χρέωση ρεύματος για τις μόνιμες θέσεις των επαγγελματικών σκαφών θα ανέρχεται σε 0,70€/kWh πλέον ΦΠΑ 13%.

Δ. PILLARS:

Καθορίζουμε για το έτος 2023 την τιμή διάθεσης του νερού και του ρεύματος στα τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στα λιμάνια ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από τα αυτόματα μηχανήματα (pillars) όπως παρακάτω:

 Η αξία ενός (1) κυβικού μέτρου νερού θα ανέρχεται σε 6€ πλέον ΦΠΑ 13%

 Η αξία της μίας (1) ΚWH για το ηλεκτρικό ρεύμα θα ανέρχεται σε 1,50€ πλέον ΦΠΑ 13%

 Η αξία της μίας (1) KWH για το ηλεκτρικό ρεύμα θα ανέρχεται σε 0,70€ πλέον ΦΠΑ 13% για τις μόνιμες θέσεις των επαγγελματικών σκαφών.

Καθορίζουμε την αξία των καρτών για τη λειτουργία των pillars όπως παρακάτω :

Η τιμή πώλησης των καρτών θα είναι:  Κάρτες αξίας 15€ με ΦΠΑ  Κάρτες αξίας 50€ με ΦΠΑ.

Η απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη για έλεγχο νομιμότητας.

168
ΘΕΜΑ 3: “Αίτηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Σίφνου για παράταση της παραχώρησης χώρου 7 τ.μ. για τη λειτουργία Γραφείου Πληροφοριών στις Καμάρες.” Ομόφωνα παρατείνεται έως τη λήξη της θητείας του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου, η παραχώρηση στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Σίφνου, του χώρου που είναι εγκατεστημένο το Γραφείο Πληροφοριών του Συλλόγου, συνολικού εμβαδού 7τμ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 94/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΡΙΦ-Λ40), χωρίς αντάλλαγμα. 169
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση της κ. Μαντζουράνη Γεωργίας για επιστροφή του 50% του ανταλλάγματος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την 104/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΦΚ3ΟΡΙΦ-ΠΘΣ).” Ομόφωνα απορρίπτεται το αίτημα καθώς η ενδιαφερόμενη είχε κάνει αποδεκτούς τους όρους της δημοπρασίας λαμβάνοντας μέρος σε αυτή και επιπλέον στους όρους παραχώρησης αναφέρεται ρητά ότι το αντάλλαγμα δεν εξαρτάται από την περίοδο χρήσης εντός του έτους και συνεπώς δεν επιμερίζεται ανά μήνα χρήσης. 170
ΘΕΜΑ 5: “Λήψη απόφασης σχετικά με συμψηφισμό οικονομικού ανταλλάγματος σε καταστηματάρχες που έχουν καταβάλει το αντάλλαγμα για το 2022 και δικαιούνται μείωση σύμφωνα με την 130/2022 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου (ΑΔΑ: Ψ09ΒΟΡΙΦ-ΠΝ4).” Ομόφωνα εγκρίνεται για τους καταστηματάρχες που έχουν καταβάλει το αντάλλαγμα για το έτος 2022, ο συμψηφισμός του ποσού του προστίμου που τους επεβλήθη  κατά τον έλεγχο της λιμενικής αρχής τον Ιούνιο του 2021, με το αντάλλαγμα για το έτος 2023, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 130/2022 και 157/2022 αποφάσεις του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου. 171
ΘΕΜΑ 6: “Αιτήσεις καταστηματαρχών για συμψηφισμό τελών παραχώρησης και επιβληθέντων προστίμων, σύμφωνα με την 130/2022 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου (ΑΔΑ: Ψ09ΒΟΡΙΦ-ΠΝ4).” Ομόφωνα εγκρίνεται: A. σύμφωνα με τις 130/2022 και 157/2022 αποφάσεις του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου, ο συμψηφισμός των τελών χρήσης παραλιακών χώρων για το έτος 2022, με το ποσό του προστίμου που επεβλήθη κατά τον έλεγχο της λιμενικής αρχής τον Ιούνιο του 2021 στις παρακάτω επιχειρήσεις:  ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΚΟΧΥΛΙ”, στις Καμάρες Σίφνου  ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΣΤΑΥΡΟΣ”, στις Καμάρες Σίφνου  ΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΕΝ ΛΕΥΚΩ”, στις Καμάρες Σίφνου  “ΕΛ.ΜΑΖΑΡΟΣ-ΧΡ.ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ Ο.Ε” για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “OLD CAPTAIN BAR”, στις Καμάρες Σίφνου. B. σύμφωνα με την 171/2022 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου, ο συμψηφισμός των τελών χρήσης παραλιακών χώρων για το έτος 2023, με το ποσό του προστίμου που επεβλήθη κατά τον έλεγχο της λιμενικής αρχής τον Ιούνιο του 2021 στις παρακάτω επιχειρήσεις:  PILLA LORETTA για το κατάστημα με διακριτικό τίτλο “ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ”, στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου  “Ι. ΚΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε” για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ”, στο Φάρο Σίφνου. 172

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.