Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – τακτική μεικτή – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26.09.2022)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (18η Συνεδρίαση)  στις 26.09.2022.    

 

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022,  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο στενό της Απολλωνίας,  στις  26   Σεπεμβρίου   2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  • Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά αποκατάσταση λατομείου σχιστολοθικών πλακών, επέκταση σε νέο όμορο λατομικό χώρο, προσθήκη Συνοδού Έργου και ένταξη σε Ενιαία Απόφαση υφιστάμενων αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων, στη θέση «ΚΟΝΤΟΥ» Δήμου Σίφνου, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr,  μέχρι την Παρασκευή 23/09/2022  και ώρα 11:30 π.μ.,  για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2284033030), μέχρι την Παρασκευή  23/09/2022  και ώρα  11:30 π.μ.

 

                                                                       Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                  Χρυσίνης Νικόλαος

.