Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (30.08.2022)

                                                                                     Σίφνος 26-08-2022

                                                   Αριθ. Πρωτ. – 937

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 19ο 30 Αυγούστου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype) τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας Σίφνου, στις 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση του κ. Ποδότα Γεωργίου για ανύψωση σημείου της προβλήτας Καμαρών με έξοδα της εταιρείας SEAJETS (εξ αναβολής).
 2. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.
 3. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 853/2022 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2022.
 4. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 854/2022 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Β τρίμηνο έτους 202
 5. Αίτηση του κ. Παπατσαρούχα Θεόδωρου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣE) για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 691/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 355/07-04-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου.
 6. Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 597/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 453/09-05-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου.
 7. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ.: 690/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου και ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 424/03-05-2022 αίτησης για παραχώρηση χώρου.
 8. Αιτήσεις καταστηματαρχών για συμψηφισμό τελών παραχώρησης και επιβληθέντων προστίμων, σύμφωνα με την 130/2022 απόφαση του ΔΛΤ Σίφνου.
 9. Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery.
 10. Αίτηση της κας Καλογήρου Μόσχας για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery.
 11. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ.: 935/26-08-2022 αιτήματος του κ. Λεοντίδη Δημητρίου(σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ.: 826/28-07-2022 ηλεκτρονικού του μηνύματος) αναφορικά με τη χρέωση τελών ελλιμενισμού του σκάφους του.
 12. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών.
 13. Αίτηση της Εθελοντικής Ομάδας Κιμώλου “Κιμωλίστες” ΑΜΚΕ για τοποθέτηση πινακίδας στην Ψάθη Κιμώλου.
 14. Λήψη απόφασης επί των υπ’ αρ. πρωτ.: 705/28-06-2022 και 791/15-07-2022 αιτημάτων της κας Zvakhoven Leenjie, αναφορικά με τη χρέωση τελών ελλιμενισμού του σκάφους της.
 15. Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου για παραχώρηση χώρου για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο “ΛΟΣΤΡΟΜΟΣ” στην Ψάθη Κιμώλου.
 16. Αίτηση του κ. Περγάμαλη Γεωργίου για απαλλαγή καταβολής τελών ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΓΑΠΗ”.
 17. Αίτηση του κ. Χριστάκη Παναγιώτη για παραχώρηση χώρου 28τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου.
 18. Αίτηση του κ. Περγάμαλη Γεωργίου για επιστροφή των καταβληθέντων τελών ελλιμενισμού έτους 2022, για το σκάφος “ΚΟΥΑΛΕ”.

Τα μέλη του Δ.Σ οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο στο email: e.saramaskou@sifnos.gr, μέχρι τη Δευτέρα 29.08.2022 και ώρα 11:00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) ή με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με την υπάλληλο του ΔΛΤ Σίφνου κα Φαρμάκη Σοφία (τηλ. 2284033707, email: limeniko@sifnos.gr), μέχρι τη Δευτέρα 29.08.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.