Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα  -δια περιφοράς – συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (02.08.2022)

.13 10

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 16Η κατεπείγουσα  (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  2 Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, σας προσκαλώ στις 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη  έως τις 13:00 μ.μ., σε κατεπείγουσα  (διά περιφοράς) συνεδρίαση για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έκδοση ψηφίσματος, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του συμπολίτη μας, ερευνητή και μελετητή της ιστορίας της Σίφνου, Σίμου Συμεωνίδη.

                                    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

.