Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός νέου φορτηγού με γερανό και αρπαγή” με Ανοικτή Διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A: 159914)

  • Αρχική
  • Διαγωνισμοί
  • Δήμος Σίφνου: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός νέου φορτηγού με γερανό και αρπαγή” με Ανοικτή Διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A: 159914)
.