Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.05.2022)

                                                                                                                                                     

                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ    ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ ΣΙΦΝΟΥ         

                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η  (30.05.2022)            

 

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (4ου τριμήνου) (εξ αναβολής)

Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (4ου τριμήνου).

50
2ο Έκδοση απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου κάτω από το κτήριο του Δημοτικού  Καταστήματος Απολλωνίας (πρώην δημοτικού ξενώνα) για την  κατασκευή υποσταθμού στο πλαίσιο του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης (εξ αναβολής)

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης  χώρου κάτω από το κτήριο του Δημοτικού  Καταστήματος Απολλωνίας (πρώην δημοτικού ξενώνα) για την  κατασκευή υποσταθμού στο πλαίσιο του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος για την  υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

51
3o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Κάστρο (θέση «ΤΡΟΥΛΛΟΣ»), ύστερα από την υπ’ αρ. 12/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με την οποία :

α) θα επανεξεταστεί η ισχύς της υπάρχουσας θέσης ΑΜΕΑ στη θέση “Τρούλλος” Κάστρου, και

β) θα οριοθετηθεί θέση για την προσωρινή στάση οχήματος προς επιβίβαση – αποβίβαση ΑΜΕΑ & ηλικιωμένων.

52
4o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της, ύστερα από την υπ’ αρ. 13/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Εγκρίνεται ομόφωνα  η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της, όπως παρακάτω:

Για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας ισχύουν από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης και ως τις 15 Οκτωβρίου 2022 τα κατωτέρω:

-Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων στο Στενό της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 9:30 το πρωί & εντός των ωρών 14:30 – 16:30.

-Στην είσοδο του Στενού θα λειτουργεί μπάρα για την απαγόρευση της εισόδου τροχοφόρων, η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει σύμφωνα με το ανωτέρω ωράριο (την πρωινή ώρα με ευθύνη υπαλλήλου του Δήμου).

Στο σημείο βρίσκεται τοποθετημένη πινακίδα με το ωράριο διέλευσης.

Η επίβλεψη της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου.

Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας  στο κέντρο της Απολλωνίας από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης και ως τις 15 Οκτωβρίου 2022 ισχύουν τα κατωτέρω:

-Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο κέντρο της Απολλωνίας θα γίνεται ως τις 10:00 το πρωί και μετά τις 14:00 (το μεσημέρι). Δε επιτρέπεται η τροφοδοσία των καταστημάτων από τις 10:00 ως τις 14:00.

-Θα διατεθεί χώρος αυστηρά για τρία (3) ταξί στην πλατεία της Απολλωνίας.

-Απαγορεύεται  για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η διέλευση των οχημάτων βαρέως τύπου (άνω των 3,5 τόνων) από το κέντρο της Απολλωνίας. Για την απαγόρευση θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες. Για το διάστημα της απαγόρευσης τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούνται από την παρακαμπτήριο της Απολλωνίας.

-Η αναστροφή του λεωφορείου που εξυπηρετεί τη γραμμή του Κάστρου θα γίνεται στην Απολλωνία πάντα με τη φροντίδα συνοδού, που θα ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων.

• Με τη χρήση κίτρινης μπογιάς (διπλή γραμμή) έχουν σημανθεί τα σημεία απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων από την είσοδο στο δημοτικό χώρο στάθμευσης (Μαρούσα) ως το φαρμακείο του κ. Ιωακείμ Φωτιάδη και ως το κατάστημα του κ. Δημήτρη Απόλλων. Επιπλέον, έχουν ήδη σημανθεί με τη χρήση κίτρινης μπογιάς τα σημεία στα οποία απαγορεύεται η στάθμευση δικύκλων στα τμήματα του οδικού δικτύου από τα οποία οριοθετείται το κέντρο της Απολλωνίας.

•Παράλληλα, σημειώνεται ότι ήδη έχουν οριοθετηθεί δύο (2) θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη Μαρούσα, σύμφωνα και με παλιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

53
5o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, ύστερα από την υπ’ αρ. 14/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες από την έκδοση της απόφασης και ως τις 15 Οκτωβρίου, όπως παρακάτω:

-Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται κατά τις ώρες: 07:00 – 10:00 & 18:00 – 19:00.

-Ο ανεφοδιασμός των σκαφών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Δε θα επιτρέπεται η παράδοση των προς εκμίσθωση τροχοφόρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (από την πέτρινη στάση και κάτω).

-Δε θα επιτρέπεται η χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων.

-Να ελευθερωθεί από τα σταθμευμένα οχήματα ο δρόμος που βρίσκεται στο “πάνω” μέρος του οικισμού. Να ελεγχθούν τα απαγορευτικά κολονάκια (επαναφερόμενοι οριοδείκτες) και να αντικατασταθούν με καινούρια όπου κρίνεται απαραίτητο (και στα κάθετα τμήματα του δρόμου).

-Δεν θα εισέρχονται στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οχήματα εκτός αυτών που ταξιδεύουν, κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των πλοίων.

-Από τα μέτρα απαγόρευσης εξαιρούνται το ασθενοφόρο, τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα λεωφορεία, τα ταξί και τα τουριστικά πούλμαν.

-Θα τοποθετηθούν δύο σήματα απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι, ένα στο σημείο που ήδη είναι τοποθετημένο και ακόμα ένα στο ύψος του καταστήματος “Old Captain”.

54
6o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ, ύστερα από την υπ’ αρ. 15/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Εγκρίνεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ, όπως παρακάτω:

-Η διέλευση των οχημάτων -έως τον Ταξιάρχη- για την τροφοδοσία των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου θα επιτρέπεται από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30 π.μ.

-Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διέλευση και στάθμευση τροχοφόρου κατά τις υπόλοιπες ώρες.

-Για το τμήμα του “ρέματος”, θα απαγορεύεται η στάθμευση στο τελείωμά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έως και το τέλος της τουριστικής περιόδου).

55
7o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, ύστερα από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, όπως παρακάτω:

-Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου στο Στενό του Αρτεμώνα για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 19:00 έως τις 03:00 της επόμενης ημέρας.

-Εξαιρούνται από την απαγόρευση: τα οχήματα μεταφοράς ασθενούς ή Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων πελατών τουριστικών επιχειρήσεων.

-Να τοποθετηθεί πινακίδα για απαγόρευση εισόδου στον οικισμό από την πλευρά του γηπέδου, όλων των τροχοφόρων το διάστημα από την έκδοση της απόφασης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, κατά τις βραδινές ώρες (19:00 – 03:00).

Η απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης κάθε τροχοφόρου στην πλατεία του Αρτεμώνα ισχύει για όλο το 24ωρο και όλο το έτος.

56
8o Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και ρύπανση κατά την τουριστική περίοδο

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και ρύπανση κατά την τουριστική περίοδο, όπως παρακάτω:

Περιορίζονται οι οικοδομικές εργασίες που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση, κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου και κατά τους μήνες αιχμής. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι οι εκσκαφές και οι μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, η χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, κομπρεσέρ αέρος κ.λπ.), οι σοβάδες με χρήση πρέσας, οι σκυροδετήσεις κλπ.

Απαγορεύεται η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών το διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου 2022:

1. σε όλους τους οικισμούς,

2. στις περιοχές που παρουσιάζεται οικιστική πύκνωση και υπάρχουν τουριστικά καταλύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα.

Εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση: εργασίες που εκτελούνται από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας με επείγοντα χαρακτήρα για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επείγουσες περιπτώσεις ανωτέρας βίας που χρήζουν άμεσης επέμβασης, δημοτικά και δημόσια έργα.

57
9o Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2022

Ορίζονται ομόφωνα, μετά από κλήρωση, τα μέλη της Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους για το έτος 2022 σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, με:

α) Τακτικά Μέλη:

1. την κα Ατσόνιου Ευαγγελία, δημοτική σύμβουλο

2. την κα Ποδότα Χρυσούλα, δημοτική σύμβουλο

β) Αναπληρωματικά Μέλη:

1. τον κ. Διαμαντή Απόστολο, δημοτικό σύμβουλο

2. τον κ.Πολενάκη Θεόδωρο, δημοτικό σύμβουλο

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 270/1981, η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κα Χρύσου Φλώρα.

Σε περίπτωση που ένα ή και τα δύο μέλη της Επιτροπής είναι παράλληλα και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τότε θα πρέπει να απέχουν από την ψηφοφορία κατά την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας.

58
10o Σχετικά με την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στο Βαθύ για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης

Εγκρίνεται ομόφωνα η αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στο Βαθύ για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.

59
11o Λήψη απόφασης περί αποδοχής της μεταβίβασης του ΕΑΚΝ Σίφνου στο Δήμο  και καταχώρησης της μεταβίβασης στο κτηματολογικό γραφείο  Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα:

1.    -Η αποδοχή της μεταβίβασης της κυριότητας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 290180123002/0/0, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Δήμο Σίφνου, κατά τους όρους του άρθ. 68 του ν. 4908/2022.

2.    -Η καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο Σίφνου της μεταβίβασης της κυριότητας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 290180123002/0/0, στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ» συνολικής έκτασης 2.931 τ.μ., από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Δήμο Σίφνου, κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν. 4908/2022.

3.    –Η  εξουσιοδότηση της Δημάρχου να υπογράψει την αντίστοιχη αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, την περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης και γενικότερα κάθε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την καταχώριση της μεταβίβασης αυτής στο Κτηματολογικό Γραφείο Σίφνου.

4.    –Η αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση της μεταβίβασης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Σίφνου, χωρίς αντάλλαγμα, του όμορου γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 290180123008/0/0, εμβαδού 444 τ.μ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου, στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ».

60
12o Λήψη απόφασης περί εφαρμογής προγράμματος, μη κερδοσκοπικού σκοπού που αφορά περισυλλογή, κτηνιατρική περίθαλψη, στείρωση και σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο

Εγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση προγράμματος που αφορά περισυλλογή, κτηνιατρική περίθαλψη, στείρωση και σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο.

61
13o Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα

Εγκρίνεται ομόφωνα η  παραχώρηση  αιθουσών  του Γυμνασίου Σίφνου τις ημέρες 28/05 και 29/05/2022 προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα. Ο ιδιωτικός φορέας υποχρεούται να καθαρίσει και να τακτοποιήσει τους χώρους που χρησιμοποίησε και να καταβάλει στη Σχολική Επιτροπή αποζημίωση 150 ευρώ ανά ημέρα.

62
14o Έγκριση θέσεων ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων λυμάτων της αποχέτευσης κεντρικών οικισμών Δήμου Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων λυμάτων της αποχέτευσης κεντρικών οικισμών Δήμου Σίφνου στα σημεία όπως προβλέπονται στο συνημμένο πίνακα.

63
15o Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κατανάλωση του νερού

Εγκρίνεται ομόφωνα η επιβολή μέτρων με αφαίρεση υδρομετρητή σε περίπτωση που η  κατανάλωση  του νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για ποτίσματα μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων με υδροβόρα καλλωπιστικά φυτά, υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην υπάρ. 178/2021 απόφαση τελών του ΔΣ.

64
16o Σχετικά με την υλοποίηση δημοσιογραφικών ταξιδιών στη Σίφνο στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής

Εγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση δημοσιογραφικών ταξιδιών στη Σίφνο στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής.

65
17o Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων από την εταιρεία RECYCOM

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων από την εταιρεία RECYCOM.

66
18o Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Μουσικής «MUSIFANTO» 

Εγκρίνεται ομόφωνα η  συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Μουσικής «MUSIFANTO».

67
19o Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RASE 2022

Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RASE 2022.

68
20o Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  «ΚΙΝΗΜΑ»

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  «ΚΙΝΗΜΑ».

69
21o Σχετικά με την αποδοχή ή μη της πρότασης της Εταιρείας «SIFNOS CULTIVITY» με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση παιδιών (summer camp)

Αποφασίζεται η μη αποδοχή της πρότασης της Εταιρείας «SIFNOS CULTIVITY»  (summer camp), διότι ο Δήμος αδυνατεί να τη στηρίξει οικονομικά.

70
22o Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας   

Εγκρίνονται ομόφωνα τα αιτήματα πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

71
23o Έκδοση απόφασης σε αίτημα της εταιρείας διοργάνωσης γάμων “Sand and Lace Events”για χρήση του μόλου στο Βαθύ στο πλαίσιο της τέλεσης γάμου,  μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 

Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα της εταιρείας διοργάνωσης γάμων “Sand and Lace Events”για χρήση του μόλου στο Βαθύ στο πλαίσιο της τέλεσης γάμου,  σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

72

 

 

                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                                       Χρυσίνης Νικόλαος

.