Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.05.2022)

 

                                                                        Σίφνος,  26/05/2022 

                                                                                Αρ.  πρωτ.: – 2817 –

                                                                                          

 

                                                                                                 

      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (10η Συνεδρίαση) στις   30/05/2022

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)), στις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30μ.μ., με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (4ου τριμήνου) (εξ αναβολής) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 2. Έκδοση απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου κάτω από το κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας (πρώην δημοτικού ξενώνα) για την  κατασκευή υποσταθμού στο πλαίσιο του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης (εξ αναβολής) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)  
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Κάστρο (θέση «ΤΡΟΥΛΛΟΣ»), ύστερα από την υπ’ αρ. 12/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της, ύστερα από την υπ’ αρ. 13/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, ύστερα από την υπ’ αρ. 14/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ, ύστερα από την υπ’ αρ. 15/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 7. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, ύστερα από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και ρύπανση κατά την τουριστική περίοδο (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 9. Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 10. Σχετικά με την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στο Βαθύ για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 11. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της μεταβίβασης του ΕΑΚΝ Σίφνου στο Δήμο και καταχώρησης της μεταβίβασης στο κτηματολογικό γραφείο  Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)  
 12. Λήψη απόφασης περί εφαρμογής προγράμματος, μη κερδοσκοπικού σκοπού που αφορά περισυλλογή, κτηνιατρική περίθαλψη, στείρωση και σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος Χρυσούλα Ποδότα)
 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρυσούλα Ποδότα)
 14. Έγκριση θέσεων ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων λυμάτων της αποχέτευσης κεντρικών οικισμών Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 15. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κατανάλωση του νερού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κ. Γεωργούλης)
 16. Σχετικά με την υλοποίηση δημοσιογραφικών ταξιδιών στη Σίφνο στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 17. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων από την εταιρεία RECYCOM (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 18. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Μουσικής «MUSIFANTO» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 19. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RASE 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 20. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΚΙΝΗΜΑ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 21. Σχετικά με την αποδοχή ή μη της πρότασης της Εταιρείας «SIFNOS CULTIVITY» με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση παιδιών (summer camp) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 22. Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)    
 23. Έκδοση απόφασης σε αίτημα της εταιρείας διοργάνωσης γάμων “Sand and Lace Events”για χρήση του μόλου στο Βαθύ στο πλαίσιο της τέλεσης γάμου,μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

 

 

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                  Χρυσίνης Νικόλαος

.