Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (23.05.2022)

.12.121

                                                                                     Σίφνος 19-05-2022

                                               Αριθ. Πρωτ. – 505 –

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 11ο – 23 Μαΐου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 237,92τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 427/04-05-2022) (εξ αναβολής)
 2. Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση χώρου 57,46τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 453/09-05-2022).
 3. Αίτηση του κ. Καμπουράκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 76,74τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου.
 4. Αίτηση του κ. Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου 9τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 466/11-05-2022).
 5. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 119,84τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 470/11-05-2022).
 6. Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 104τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου.
 7. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση χώρου 44,20τμ στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 477/13-05-2022).
 8. Αίτηση του κ.Dotta Ivan για Α. χορήγηση αντιγράφου πρακτικών και Β. παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της εταιρείας “DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ”, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση 2 τραπεζιών (Α.Π: 478/13-05-2022).
 9. Αίτηση του κ. Καλόγηρου Σπυρίδωνος για παραχώρηση χώρου 81,14τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 482/13-05-2022).
 10. Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση επιπλέον χώρου 6τμ στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου (Α.Π: 490/16-05-2022).
 11. Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για παραχώρηση χώρου 184,70τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου. (Α.Π: 489/16-05-2022).
 12. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery (Α.Π: 488/16-05-2022).
 13. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022, Α. στο λιμένα Καμαρών Σίφνου και Β. στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού Σίφνου.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.