Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (11.05.2022)

                                                                                                                                                        Σίφνος 06-05-2022

                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. – 445 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 9ο – 11 Μαΐου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κα Λεμπέση Ειρήνη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
 6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
 7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 11 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτηση του κ. Ζερβού Απόστολου (Α. ΖΕΡΒΟΣ Μ.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 217/17-02-2022)
 2. Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 36τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 218/17-02-2022)
 3. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΙΑΝΟ ANDREA Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 70τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 219/17-02-2022)
 4. Αίτηση της κας Pilla Loretta για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 18τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 220/17-02-2022)
 5. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 42τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 221/17-02-2022)
 6. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A.) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 223/18-02-2022)
 7. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 118,71τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 228/22-02-2022)
 8. Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,45τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 254/24-02-2022)
 9. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 278/15-03-2022)
 10. Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 43,50τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 301/24-03-2022)
 11. Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 318/29-03-2022)
 12. Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 38τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 319/30-03-2022)
 13. Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 389τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 329/31-03-2022)
 14. Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24,90τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 330/31-03-2022)
 15. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 83,70τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 332/31-03-2022)
 16. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 354/07-04-2022)
 17. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣE) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 355/07-04-2022)
 18. Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 54,33τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 357/07-04-2022)
 19. Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 100τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 358/07-04-2022)
 20. Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 80τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 369/11-04-2022)
 21. Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 251,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 375/11-04-2022)
 22. Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 34,10τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 419/29-04-2022)
 23. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 9τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 424/03-05-2022)
 24. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 237,92τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 427/04-05-2022)
 25. Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 51,50τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 439/05-05-2022)
 26. Αίτηση του κ. Ορφανού Πέτρου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 105/28-01-2022)

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.