Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (18.04.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/18-04-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: “Έγκριση άδειας για εργασίες επιδιόρθωσης της προβλήτας στην Ψάθη Κιμώλου στην οποία ελλιμενίζεται το ΕΓ/ΟΓ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) άδεια για εργασίες επιδιόρθωσης της προβλήτας στην Ψάθη Κιμώλου στην οποία ελλιμενίζεται το ΕΓ/ΟΓ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ, με τη χρήση μεταλλικών ράβδων και τσιμέντου. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του πλοίου. 21
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2: “Αποδοχή προσφοράς δεστρών και έγκριση τοποθέτησής τους στην Ψάθη Κιμώλου από τη Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών “ΙΑΣΩΝ”” Α. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) την προσφορά των ανοξείδωτων κρίκων/δεστρών από τη Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών “ΙΑΣΩΝ” και Β. εγκρίνεται η τοποθέτησή τους στο παλιό λιμάνι της Κιμώλου (Ψάθη) από τη Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών “ΙΑΣΩΝ” 22
ΘΕΜΑ 1: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022. 23
ΘΕΜΑ 2. “Εξουσιοδότηση ταμία για χρήση e-Banking στην Τράπεζα Πειραιώς” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εξουσιοδότηση στην ταμία του Δήμου Σίφνου, κα ΚΟΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και την αναπληρώτρια ταμία κα ΨΑΡΑΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ως υπεύθυνες και για την ηλεκτρονική τραπεζική του ΔΛΤ Σίφνου στην Τράπεζα Πειραιώς . 24
ΘΕΜΑ 3. “Έγκριση της με αρ. πρωτ. 368/2022 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2021” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η με αρ. πρωτ. 368/2022 Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2021. 25
ΘΕΜΑ 4. “Αίτηση ΦΕΚΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ για παραχώρηση χώρου 20τμ για ΘΜΑ, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου για τα έτη 2022 και 2023. (Αρ. Πρωτ.: 673/20-07-2021) Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 20 τμ για ΘΜΑ στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου μόνο για το έτος 2022, έναντι του ποσού των 50€/τμ πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων σύμφωνα με την 8/2022 (ΑΔΑ  Ω3ΕΘΟΡΙΦ-ΥΝΝ) απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου 26
ΘΕΜΑ 5. “Συγκρότηση επιτροπής διενεργειας διαγωνισμών παραχώρησης χώρων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών παραχώρησης χώρων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, αποτελούμενη από τους: Τακτικά μέλη: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πρόεδρος του ΔΛΤ Σίφνου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ΠΑΛΑΙΟΣ ΖΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σίφνου, ως μέλος, ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος του ΔΛΤ Σίφνου, ως μέλος και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη: ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, Αντιπρόεδρος του ΔΛΤ Σίφνου, ΚΑΡΑΒΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Υπάλληλος Δ. Σίφνου και ΦΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Υπάλληλος Δ. Σίφνου. 27
ΘΕΜΑ 6. “Καθορισμός των παραλιακών χώρων λιμένα Καμαρών και Πλατύ Γιαλού Σίφνου, των οποίων θα γίνει παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών μέσω δημοπρασίας και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας.” Καθορίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: Α. οι παραλιακοί χώροι λιμένα Καμαρών (ΘΕΣΗ Α: 250τμ (5χ50), ΘΕΣΗ Β: 250τμ (5Χ50)) και Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ: 200τμ (8Χ25) και ΘΕΣΗ Δ: 200τμ (10Χ20)), όπως φαίνονται στις συνημμένες αεροφωτογραφίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 28/2022 απόφασης, των οποίων θα γίνει παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών με φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία και Β. οι όροι της δημοπρασίας. 28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ