Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.04.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (7η Συνεδρίαση) στις  13  Απριλίου 2022

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 13 Απριλίου 2022,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  14:30, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση διοικητικών πράξεων που αφορούν στη χωροθέτηση υδατοδρομίου στην περιοχή «Πλατύ Γιαλός» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Απόστολος Διαμαντής)
 2. Εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με την επάρκεια ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (4ου τριμήνου) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 4. Έκδοση απόφασης σε πρόταση της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου για συμμετοχή του Δήμου στο προτεινόμενο έργο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης) 
 5. Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)
 6. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του μισθώματος, μετά την υπ’ αρ. 13/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας από την Ιερά Μονή Βρύσης – Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Νικόλαος Χρυσίνης)
 7. Έκδοση απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου κάτω από το κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας (πρώην δημοτικού ξενώνα) για την  κατασκευή υποσταθμού στο πλαίσιο του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)  
 8. Έκδοση απόφασης για Συμφωνία – Πλαίσιο για το Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Νικόλαος Χρυσίνης)
 9. Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου, ύστερα από το υπ.αρ. πρωτ. 1517/30.03.2022 έγγραφο παραίτησης της κας Βιλελμίνης Φιλιππίδου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. Ευαγγελία Ατσόνιου)
 10. Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ύστερα από το υπ ’ αρ. πρωτ. 1024/2.03.2022 έγγραφο του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» και τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 11. Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ 18099/ 29-03-2022 Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 12. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των προς παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 13. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου  Νικόλαος Χρυσίνης)
 14. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 15. Έκδοση απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης για το έτος 2022(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ΄αρ. 10/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Απόστολος Διαμαντής)
 17. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση του FILM FESTIVAL SIFNOS 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 18. Εξέταση πρότασης συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Σίφνου σε επίπεδο τουριστικής προβολής, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Σίφνου)
 19. Έκδοση απόφασης για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Σίφνου) 
 20. Εξέταση πρότασης για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη φέρουσα τουριστική ικανότητα της Σίφνου, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Σίφνου) 
 21. Έκδοση απόφασης για τη φιλοξενία του Κλιμακίου της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας «Υγεία για Όλους» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης στην αίτηση του Φιλοζωικού Σωματείου Σίφνου σχετικά με την επανατοποθέτηση – τοποθέτηση ταΐστρων, μετά  τις σχετικές  γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου & ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)    
 23. Συζήτηση και έκδοση απόφασης σχετικά με την ενοικίαση χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον του οικισμού του Κάστρου και την τοποθέτηση μπάρας για την ελεγχόμενη είσοδο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 24. Συζήτηση και έκδοση απόφασης σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου Απολλωνίας, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)    
 25. Συζήτηση και έκδοση απόφασης για τη χρήση του ισόγειου του Δημαρχείου (στο Στενό της Απολλωνίας), μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)    
 26. Έκδοση απόφασης σε αίτημα του κ. Νικολάου Βενιού που αφορά στην απομάκρυνση  σωλήνα εξαέρωσης  του φρεατίου της αποχέτευσης έξω από το κατάστημά του «Γλυκιά Ματιά» στην Απολλωνία Σίφνου, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας    (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΝΗΣ

 

πατήστε εδώ

.