Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” (10.02.2022)

wcag

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ «ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ».          Σίφνος, Τρίτη|8η Μαρτίου 2022.

 

Αρτεμώνας Σίφνου – 840 03.                                                     Αρ.Πρωτοκ.:44|8.3.2022.

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε τακτική συνεδρίαση-διά περιφοράς-του Διοικητικού μας Συμβουλίου προς τα τακτικά του μέλη :κ. Αντώνη Ελ. Κορακή, Αντιπρόεδρο, κ. Κώστα Αθ. Κασιώτη, κα Φιλίππα Αντ. Σπίθα, κα Γεωργία Φρ. Γεωργούλη, κα Μαργαρίτα Μιχ. Καράβου και κ. Θεόδωρο Γ. Πολενάκη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Δήμαρχο Σίφνου, Κυρία Μαρία Εμμ. Ναδάλη.

Σάς προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την Πέμπτη|10η  Μαρτίου 2022 και ώρα 19.00’, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα δύο κατεπείγοντα θέματα :

 

Α]Ενημέρωση για τη σύμφωνη γνώμη του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών  επί του ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2022.

Β]Ψήφιση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» [Ο. Π. Δ.] του 2022, με σκοπό την άμεση προώθησή του στην Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ και στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αυτή είναι και η αιτία του «κατεπείγοντος». Επειδή συμβαίνει συχνά οι ορολογίες να παρερμηνεύονται, οφείλομε να υπενθυμίζομε ότι το Ο.Π.Δ. , όπως προκύπτει και από την παράθεση του ήδη αποσταλέντα πίνακα, αφορά λογιστική απεικόνιση της στοχοθεσίας και της υλοποίησης  των οικονομικών δεδομένων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου [που είναι και το Πολιτιστικό Κέντρο], βάσει του ψηφισμένου Προϋπολογισμού. Δεν έχει να κάνει με προγραμματισμό δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ταυτόσημων με την αποστολή του Πολιτιστικού Κέντρου.

                                                            Με  Εκτίμηση,

                                    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

                                                    Γιώργος Νίκου Θεοδώρου.

 

 

 

.