Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (28.02.2022)

wcag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (5η Συνεδρίαση) στις 28 Φεβρουαρίου  2022
Κοινοποίηση
1.    Έπαρχο Περ. Ενότητας Μήλου
κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου
2.Προϊστάμενο Οικ. Υπηρεσίας Δήμου Σίφνου
κ. Παπαγγελέτο Ιωάννη
3. Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Σίφνου
κ. Παλαιό Ζαννή
4. Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών
Δήμου Σίφνου κ. Κορακή Νικόλαο
5.Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου-Κιμώλου
6. Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου»
7. ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
8. Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου
9. Λιμενικό Σταθμό Σίφνου
10. Συντονιστή Γεωγραφικής Ενότητας
Δυτικών Κυκλάδων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
κ. Γιάννη Ραφελέτο
11. Τοπικούς Συλλόγους και Φορείς Σίφνου
12. Ηλεκτρονική εφημερίδα: ΣΙΦΝΑΪΚΟ ΦΩΣ                                                                      13. Ραδιοφωνικό σταθμό: ΠΡΙΣΜΑ
 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 28.02.2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:30, με τα εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης) {εξ αναβολής}
 2. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με θέμα το νερό (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη) {εξ αναβολής}
 3. Έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΥΜΕ και του Δήμου Σίφνου για το έργο: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» και ορισμός  του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 4. Εισήγηση της Κοινότητας Απολλωνίας και της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με την Κύρωση Τμήματος Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων των Οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου & Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα  Θωμάς Τσίπης)     
 5. Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό ως δημοτικού του δρόμου που συνδέει τον οικισμό «Καμάρες» της Κοινότητας Απολλωνίας με τον οικισμό της Αγίας Μαρίνας της Κοινότητας Αρτεμώνα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου  & Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)     
 6. Σχετικά με τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Σίφνου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 7. Έκδοση απόφασης: α) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και του απολογισμού χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 154/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ω2ΣΟΟΡΙΦ-52Γ) και την υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, β) για την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 156/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΟΡΙΦ-3Ο1) και την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη & Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Απόστολος Διαμαντής)
 8. Έκδοση απόφασης: α) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και του απολογισμού χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 155/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΨΠΚΗΟΡΙΦ-ΟΑ9) και την υπ’ αρ. 6/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, β) για την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 157/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΩΤΜΖΟΡΙΦ-ΠΣΣ) και την υπ’ αρ. 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη & ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Απόστολος Διαμαντής)

 

 1. Έκδοση απόφασης για την έκθεση εκτίμησης που αφορά στον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας γεωτεμαχίου της Κοινότητας Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου (στη θέση «Αγία Άννα»), μετά την υπ’ αρ. 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και τις υπ’ αρ. 174/2021 & 193/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 2. Σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων σύνθεσης τραγουδιού «ΣΙΦΝΟΣ 2022» το καλοκαίρι του 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 3. Έκδοση απόφασης σχετικά με την επίσκεψη ιατρικής ομάδας ομίλου ΙΑΣΩ στη Σίφνο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής)
 4. Έκδοση απόφασης για την ασφάλιση των ακαδημιών ποδοσφαίρου του Πανσιφναϊκού Α.Σ  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής)
 5. Λήψη απόφασης για την εκποίηση αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 021, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 5305/08.09.2021 αίτηση του κ. Βαβρίτσα Κωνσταντίνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 6. Σχετικά με την αίτηση του κ. Φωτιάδη Ιωακείμ του Αθανασίου αιτουμένου την αποκατάσταση του δρόμου και την αποκατάσταση της ροής των ομβρίων υδάτων που βρίσκονται δίπλα στην ιδιοκτησία του στην Αγία Μαρίνα Καμαρών Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. 30/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 7. Σχετικά με την αίτηση του κ. Βενικουά Γεώργιου για αποκατάσταση και διευθέτηση του μονοπατιού που οδηγεί από το δρόμο Αρτεμώνα προς Χερρόνησο μέχρι το Φοινικίδι Σίφνου, μετά την υπ΄ αρ. 31/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)

 
Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2284033030), μέχρι την Παρασκευή  25.02.2022 και ώρα 13:00μ.μ.
 
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
                                                      ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
 

.