Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου – Απόφαση Δημάρχου: Διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τη Δευτέρα 24.1.2022 και την Τρίτη 25.01.2022

unnamed file 3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αρ. Απόφασης 5/2022)

ΘΕΜΑ: Διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τη Δευτέρα 24.1.2022 και την Τρίτη 25.01.2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ,
Έχοντας  υπόψη:

 1. το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010),
 2. την παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,
 3. την παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ 109 Α΄/01-08-2017, διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 112 Α΄/04-08-2017),
 4. τις προβλέψεις σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο της ΕΜΥ, την από 23.1.2022 ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για επικίνδυνες χιονοπτώσεις στην περιοχή μας το επόμενο 48ωρο, σε συνδυασμό και με τα μέτρα πρόληψης κατά της διάδοσης του COVID-19, που προβλέπουν τακτικό άνοιγμα παραθύρων για τον καλό εξαερισμό των αιθουσών διδασκαλίας,

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Την αναστολή λειτουργίας, τη Δευτέρα 24.1.2022  και την Τρίτη 25.1.2022, όλων των Σχολείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου (Παιδικός Σταθμός Σίφνου “Το Μικρό Καράβι”, Νηπιαγωγείο Απολλωνίας, Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα, Δημοτικό Σχολείο Σίφνου, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Σίφνου  «Νικόλαος Γ. Προμπονάς», ΕΠΑ.Λ. Σίφνου), λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών, η αποφυγή ατυχημάτων και η αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 

Η Δήμαρχος Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
 
Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 4. Σχολικές Μονάδες Σίφνου & Παιδικός Σταθμός Σίφνου «Το Μικρό Καράβι»
 5. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Λεονταρίτη
-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

 1. Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου
 2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
.