Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης σε έκτακτη – κατεπείγουσα δια περιφοράς – Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (12.01.2022)

brixham gc8babe26e 1920

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
(Πρακτικό 2ο – 12 Ιανουαρίου 2022)
 
 
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 

  1. 1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
  2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
  3. 3. κα Λεμπέση Ειρήνη
  4. 4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  5. 5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
  6. 6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
  7. 7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  8. 8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

Μετά την έκδοση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-03-2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, αυτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) συνεδρίαση που θα γίνει σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τεταρτη ως τις 21:00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με γενικό αρ. κατάθεσης δικόγραφου 77562/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου οφείλει να καταθέσει έγγραφες προτάσεις μέχρι 14/01/2022 και ακολούθως προσθήκη – αντίκρουση μέχρι 31/01/2022.
 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.