Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (29.12.2021)

wcag
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/29-12-2021
(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)
ΣΙΦΝΟΣ, 05-01-2022
 
 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου με τακτικά μέλη: 1. Διαμαντής Απόστολος (Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Σίφνου), 2. Πολενάκης Θεόδωρος (Δημ. Σύμβουλος Δ. Σίφνου και μέλος του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Σίφνου), 3. Φαρμάκη Σοφία (Υπάλληλος του Δ.Λ.Τ Σίφνου) και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη: 1. Φραντζής Αντώνιος (Δημ. Σύμβουλος Δ. Σίφνου), 2. Ραφελέτος Ιωάννης (Δημ. Σύμβουλος Δ. Σίφνου και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Σίφνου, 3. Φουτουλάκης Εμμανουήλ (Δημ. Υπάλληλος). 158
ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εκμίσθωση με δημοπρασία, του προβλεπόμενου από τις α/α 113/2020 και α/α 10/2021 αποφάσεις του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου, χώρου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού, για τη λειτουργία Υδατοδρομίου. 159
ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του προβλεπόμενου από τις α/α 113/2020 και α/α 10/2021 αποφάσεις του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου, χώρου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού για τη λειτουργία Υδατοδρομίου. 160

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.