Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.12.2021)

                                                                                                                                                         

  ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                  

     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η  (18.12.2021)                                                                                             

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ  ΘΕΜΑ Σχετικά με την αποκατάσταση των πλακόστρωτων στους κεντρικούς οικισμούς, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων της αποχέτευσης  
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Να σταλεί έγγραφο προς την επιβλέπουσα αρχή του έργου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με το οποίο να επισημαίνεται ότι  υπάρχει θέμα με τον τρόπο που γίνεται η αποκατάσταση των πλακόστρωτων και των σκαμμάτων στο έργο της αποχέτευσης.
Με το έγγραφο να ζητείται:
-Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προπαρασκευαστικές  εργασίες και η τοποθέτηση των πλακών να γίνεται με τον  σωστό τρόπο και σύμφωνα με τη Σιφνέικη Αρχιτεκτονική,
-Όπου υπάρχουν αστοχίες και  οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί με λάθος τρόπο να αποκατασταθούν. Ο Δήμος, δια του αρμόδιου Αντιδημάρχου, έχει καταγράψει  με επιτόπιες αυτοψίες και έχει συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό από τα σημεία που θεωρεί ότι έχουν τοποθετηθεί οι πλάκες με λάθος τρόπο και χρειάζονται επιδιόρθωση – αποκατάσταση και θα τα υποδείξει.
177
       1o Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 176/2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου  περί καθορισμού των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2022
Εγκρίνονται ομόφωνα οι συντελεστές Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 176/2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.
178
       2ο  Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 177/2021 εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2022
Εγκρίνεται ομόφωνα ο συντελεστής  του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 177/2021 εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.
    179
       3ο Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 179/2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) για το οικονομικό έτος 2022
Εγκρίνεται ομόφωνα  για το οικονομικό έτος 2022 η επιβολή τελών και ο καθορισμός  λοιπών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 179/2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.
    180
       4o Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σίφνου για το έτος 2022, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα  και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής  
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σίφνου για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
    181
       5o Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 180/2021 εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) για το έτος 2022
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση κανονιστικής απόφασης με την οποία απαγορεύεται η υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε όλο το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2022.
➢ Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
➢ Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).
➢ Θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σε περίπτωση κλοπής νερού για υδροδότηση πισίνας με παρέμβαση πριν από τον υδρομετρητή.
➢ Θα ορισθεί, με απόφαση Δημάρχου, τριμελής επιτροπή που θα δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.
    182
       6o Υποβολή προς το Δ.Σ. της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 
Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
    183
       7o Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με θέμα το νερό
Αποφασίζεται ομόφωνα να ζητηθούν διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος έκδοσης και τη διάθεση των αντιτύπων του λευκώματος και το θέμα να επανέλθει για συζήτηση στο ΔΣ.
    184
       8o Παροχή γνώμης του ΔΣ για το Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022 και για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022
Ομόφωνα ο Δήμος Σίφνου σε ότι τον αφορά, διαφωνεί με το προτεινόμενο Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά την από 22 Νοεμβρίου 2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα. Δηλώνει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί και θεωρεί ότι το ποσό των 165.921,88€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που καλείται να καταβάλει για το έτος 2022, είναι δυσβάσταχτο και δυσανάλογο με τις δυνατότητές του.
Προτείνει η ετήσια εισφορά του για το έτος 2022  να μην υπερβαίνει το ποσό των 50.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και ζητεί διευκρινήσεις για τον τρόπο υπολογισμού των ετήσιων εισφορών.
    185
       9o Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου, μετά την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ68710/4.11.2021 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου     
Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της μίσθωσης  κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου έως τις 31.03.2022, μετά την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ68710/4.11.2021 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
    186
      10o Τροποποίηση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από το έγγραφο με αρ. πρωτ.Δήμου 7317/14.12.2021  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου «Νικόλαος Προμπονάς»
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από το έγγραφο με αρ. πρωτ.Δήμου 7317/14.12.2021  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου «Νικόλαος Προμπονάς» .
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σίφνου  έχει ως εξής:
κα Ποδότα Χρυσούλα, δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της πλειοψηφίας ως Πρόεδρος,
– ο κ.Μπελιός Νικόλαος, Αναπληρωτής Διευθυντής  του Γυμνασίου με Τάξεις Λυκείου «Ν. Προμπονάς», ως Αντιπρόεδρος,
–  κ.Αλευράς  Γρηγόριος,  Διευθυντής  του ΕΠΑ.Λ. Σίφνου,
κ.Ραφελέτος Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ.Πολενάκη Θεόδωρο, δημοτικό σύμβουλο,
κ.Ζαχαράκης Παναγιώτης    ως εκπρόσωπος  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτός ορίστηκε από το Σύλλογο, με αναπληρώτρια την κα Ψαραύτη Αικατερίνη,
κα Κάραβου Μαργαρίτα δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Ατσόνιου Αικατερίνη του Ιωάννη (και της Κλεονίκης),
Μπενάκη Ελευθερία, μαθήτρια, μέλος  της μαθητικής κοινότητας ως  εκπρόσωπος   των μαθητικών κοινοτήτων για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Μαργαρίτα του Ελευθερίου, μαθήτρια  και μέλος της κοινότητας.
    187
      11o Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/915/2021  έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου
Ορίζεται ομόφωνα  ως τακτικό μέλος της Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, ο δημοτικός σύμβουλος  κ.Θαλής  Συνοδινός  και ως αναπληρωματικό ο Αντιδήμαρχος  κ.Λουκής  Γεώργιος.
    188
      12o Ορισμός  τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου Σίφνου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων πλοίων μετά το υπ’ αρ. 2131.14/708/2021  έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου 
Ορίζεται ομόφωνα ως τακτικό μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν στην ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, ο Αντιδήμαρχος  κ.Λουκής  Γεώργιος  και ως αναπληρωματικό ο Πρόεδρος  του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου  κ. Διαμαντής  Απόστολος.
    189
      13o Λήψη απόφασης για την ομαδική ασφάλιση  των μαθητών  και μαθητριών του νησιού
Εγκρίνεται ομόφωνα η ομαδική ασφάλιση των μαθητών  και μαθητριών του νησιού όλων των ηλικιών καθώς και των δασκάλων και των καθηγητών.
    190
      14o Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής  του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022
Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής  του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022.
    191
      15o Λήψη απόφασης για χορήγηση γραπτών  αδειοδοτήσεων  σε προσωρινές αποφάσεις του Δήμου Σίφνου  για διευκόλυνση των δημοτών του επί οικοδομικών εργασιών πρόσβασης σε δημόσιους δρόμους   
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η οπουδήποτε προσωρινή διευκόλυνση των δημοτών για οικοδομικές εργασίες που απαιτούν πρόσβαση σε δημόσιους δρόμους (μεταφορά οικοδομικών υλικών κλπ), θα γίνεται μόνο μετά από χορήγηση γραπτής αδειοδότησης που θα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνο για την οικοδομή για την οποία εκδόθηκε.
    192
      16o Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2021   
Εγκρίνεται ομόφωνα η λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2021.   
    193
      17o Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο κανονισμός λειτουργίας της  Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου.
    194
      18o Σχετικά με την αίτηση του κ. Κουλούρη Δημητρίου για τοποθέτηση  φωτισμού  σε υπάρχουσα κολώνα στην περιοχή  «Μαλόγριος»  Απολλωνία Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 65/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Κουλούρη Δημητρίου για τοποθέτηση  φωτισμού  σε υπάρχουσα κολώνα στην περιοχή  «Μαλόγριος»  Απολλωνία Σίφνου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 65/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
    195
      19o Σχετικά με την αίτηση του  κ.  Χρύσου Νικολάου για την αντιστήριξη του πρανούς που βρίσκεται στο όριο της ιδιοκτησίας του στην θέση Πλακωτό Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 68/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του  κ.  Χρύσου Νικολάου για την αντιστήριξη του πρανούς που βρίσκεται στο όριο της ιδιοκτησίας του στην θέση Πλακωτό Σίφνου, σύμφωνα με την  υπ΄αρ. 68/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
    196

 
                                                                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ
                                                                                                                          Χρυσίνης Νικόλαος