Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.12.2021)

wcag

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 12ο –  13 Δεκεμβρίου 2021)

 
 
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 

 1. 1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κα Λεμπέση Ειρήνη
 4. 4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 5. 5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
 6. 6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
 7. 7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 8. 8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

Μετά την έκδοση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-03-2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, αυτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα ως τις 21:00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας της με αρ. πρωτ. 1039/23-12-2020 σύμβασης σχετικά με «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μετά από το 1113/03-12-2021 αίτημα της εταιρείας «Optimum Value Α.Ε.»
 3. Συμπληρωματικά στοιχεία στην υπ’ αριθμ. 146/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου σχετικά την Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας για παραχώρηση χώρου 5,20τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων (ΑΔΑ:Ψ1ΤΝΟΡΙΦ-230)
 1. Αιτήσεις καταστηματαρχών για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4811/2021.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου