Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε έκτακτη διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.12.2021)

2

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23η Συνεδρίαση,  δια περιφοράς) στις  9 Δεκεμβρίου 2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη   έως τις 10:00 π.μ., σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση  για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης σχετικά με προτάσεις για μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. Έτος 2022-2023,  κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 145334/Δ4/12.11.2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Ποδότα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας)
 
 
 

                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

                                                      ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
 
 
 

.