Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (15.11.21)

.δ.σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου

Προς

  1. Τους Αντιδημάρχους Σίφνου:

-κ. Γεώργιο Κ. Γεωργούλη
-κ. Αντώνιο Δ. Φραντζή
-κ. Γεώργιο Στ. Λουκή
 

  1. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Απολλωνίας & Αρτεμώνα Σίφνου:

-κα Αικατερίνη Αντ. Θεολόγου, Πρόεδρο της  Κοινότητας Απολλωνίας
-κ. Θωμά Φ. Τσίπη, Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα
 
Κοινοποίηση
-Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 15η  Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. 247/2021 απόφαση Δημάρχου Σίφνου περί ορισμού Αντιδημάρχων
  2. Κατάρτιση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2022, μετά και: α) την υπ΄ αρ. 64/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, β) την υπ’ αρ. 29/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

 

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.