Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου – ΔΗ.Κ.Ε.Σ.: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για τη δημιουργία δίγλωσσου τρίπτυχου φυλλαδίου του Μουσείου Κεραμικής Σίφνου (10.000 αντίτυπα)

  • Αρχική
  • ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Ανακοινώσεις - ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  • Δήμος Σίφνου – ΔΗ.Κ.Ε.Σ.: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για τη δημιουργία δίγλωσσου τρίπτυχου φυλλαδίου του Μουσείου Κεραμικής Σίφνου (10.000 αντίτυπα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου προτίθεται να προχωρήσει στην
δημιουργία δίγλωσσου τρίπτυχου φυλλαδίου του Μουσείου Κεραμικής Σίφνου (10.000
αντίτυπα).
Το φυλλάδιο θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως 20 ημέρες από την ανάληψη του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, εφόσον ενδιαφέρεστε,
οικονομικές προσφορές με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα, σε σφραγισμένο
φάκελο στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σίφνου ή ηλεκτρονικά στο
dikes@sifnos.gr μέχρι την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 09:00 μ.μ
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η προσφορά να είναι έως του ποσού
των 600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Η πρόεδρος
Ευαγγελία Ατσόνιου