Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (05-10-21)

10

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου (18η Συνεδρίαση) στις  5  Οκτωβρίου  2021

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις 5 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη στις 14:00μ.μ., σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 

  1. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από αποφάσεις – εισηγήσεις  της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Έκθεση επάρκειας προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Φραντζής)
  3. Έκδοση απόφασης για υποβολή αιτήματος προς το ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση δικτύου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 
 

                                                                  Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                                   Χρυσίνης Νικόλαος

 
 
 

.