Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου: Εκπαίδευση & πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας

1 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

Εκπαίδευση & πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας

 
Σας ενημερώνουμε ότι στις 21/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στο Λιμένα Καμαρών εκπαίδευση & πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας, υπό το συντονισμό του Λ/Σ Σίφνου.
Στο πλαίσιο της έμπρακτης μέριμνας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στα θέματα Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, κατ’ εκτέλεση των προβλεπομένων από την ισχύουσα Νομοθεσία, με την παρουσία και συνεργασία της εξειδικευμένης Εταιρείας “Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.”, διοργανώθηκε εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο με θέμα: “Πρόληψη και Αντιμετώπιση Θαλάσσιας και Χερσαίας Ρύπανσης”. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε άσκηση με το υποθετικό σενάριο παρατήρησης άγνωστης προέλευσης ρύπανσης εντός του Λιμένα Καμαρών.
Οι συμμετέχοντες στην άσκηση ενημερώθηκαν σχετικά με τις δυνατότητες του υπάρχοντος εξοπλισμού αντιρρύπανσης, αλλά και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σίφνου.
 
Σίφνος, 23.9.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 
 

.