Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.08.2021)

DHMOS.SIF

                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                      

                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ                                                                            

                                                      16η    ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    (13.08.2021 )                                                                                        

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τεχνικού Τμήματος Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τεχνικού Τμήματος Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου.
   126
2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021.
   127

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.