Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου – Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης: Αφαίρεση Υδρομετρητή στην περιοχή του Φάρου

counter 2265065 1920

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
 
Σας κάνουμε  γνωστό ότι σήμερα, Πέμπτη 8 Ιουλίου, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης στην περιοχή του Φάρου, διαπιστώθηκε χρήση νερού από το δημοτικό δίκτυο και παρέμβαση στον υδρομετρητή ώστε αυτός να “μετράει” αντίστροφα.
Η παροχή σφραγίστηκε, ο υδρομετρητής αφαιρέθηκε και το θέμα παραπέμπεται αρμοδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
 
Σίφνος, 8.7.2021

.