Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΗ.Κ.Ε.Σ (09-06-2021)

3

                                                    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Σ                                                             

                                                    (09-06-2021)    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 2021

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Ανατροπή κωδικών Εξόδων 2020
Εγκρίθηκε ομόφωνα
5  
ΨΕΦΑΟΡΙΘ-ΖΘΥ
2ο Συμμετοχή σε δράση προβολής περιβαλλοντικών ταινιών
Εγκρίθηκε ομόφωνα
6  
3ο Έγκριση πρακτικού καταστροφής
Εγκρίθηκε ομόφωνα
7  
4ο Διοργάνωση εκδήλωσης πύργων
Εγκρίθηκε ομόφωνα
6  
5ο Ανάληψη υποχρέωσης για διάθεση πιστώσεων
Εγκρίθηκε ομόφωνα
7  
ΨΤ1ΔΟΡΙΘ-87Τ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.