Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (16.06.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), σας προσκαλώ σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έκδοση απόφασης για παράταση χρόνου χρήσης παραλιακών χώρων για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων (εξ’ αναβολής)
 2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διαδικασί διάθεσης καρτών για τα νέα pillars του Πλατύ Γιαλού (εξ’ αναβολής)
 3. Συμπληρωματικά στοιχεία στην υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου (ΑΔΑ – ΩΦ6ΜΟΡΙΦ-ΦΤΔ) σχετικά με οφειλές της εταιρείας ΖΑΝΤΕ FERRIES ANMEZ A.E.
 4. Ελάχιστες χρεώσεις κατανάλωσης νερού και ρεύματος στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού, στο λιμάνι των Καμαρών και στην Ψάθη Κιμώλου για το 2021.
 5. Καθορισμός όρων ελλιμενισμού για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤ
 6. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 5τμ στον Φάρο Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζιού και ομπρέλας (Αρ.Πρωτ.: 817/06-11-2020)
 7. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου 5τμ στο αλιευτικό καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού για εξυπηρέτηση των πελατών του (Αρ.Πρωτ.: 818/06-11-2020)
 8. Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση stands και τραπεζιού με δύο καθίσματα προς εξυπηρέτηση της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 99/23-02-2021)
 9. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 60τμ όπισθεν της άδειας για Θ.Μ.Α στον Πλατύ Γιαλό για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητάς του (Αρ.Πρωτ.: 211/29-03-2021)
 10. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας για παραχώρηση χώρου 49,60τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 214/29-03-2021)
 11. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση χώρου 70τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 216/29-03-2021)
 12. Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 67τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 221/30-03-2021)
 13. Αίτηση του κ. Καμπουράκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 76,74τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 225/31-03-2021)
 14. Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθέριου (ΕΛ.ΜΑΖΑΡΟΣ-ΧΡ.ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 110,28τμ (τα 69,90τμ είναι ξύλινο δάπεδο) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 226/31-03-2021)
 15. Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 52τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 239/08-04-2021)
 16. Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση χώρου 29τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών για εξυπηρέτηση των πελατών της (Αρ.Πρωτ.: 243/08-04-2021)
 17. Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση χώρου 30,55τμ στις Καμάρες για χρήση του καταστήματός του (Αρ.Πρωτ.: 259/09-04-2021)
 18. Αίτηση του κ. Κακάκη Γεωγρίου-Μαρίνου για παραχώρηση χώρου 21,70τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 260/12-04-2021)
 19. Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 24τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 263/13-04-2021)
 20. Αίτηση του κ. Ζαμπέλη Χρύσου-Πέτρου για παραχώρηση χώρου 99τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ξύλινων ξαπλωστρών με σκίστρα και μαξιλαριών πουφ με ομπρέλες (Αρ.Πρωτ.: 269/14-04-2021)
 21. Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση χώρου 34,10τμ στις Καμάρες για κάθε νόμιμη χρήση για εξυπηρέτηση του καταστήματός της (Αρ.Πρωτ.: 273/14-04-2021)
 22. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση χώρου 40τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών (Αρ.Πρωτ.: 275/15-04-2021)
 23. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση χώρου 20τμ μπροστά από το ξενοδοχείο του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 276/15-04-2021)
 24. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση χώρου 40τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε ξύλινο πάτωμα με πανί σκίασης (Αρ.Πρωτ.: 280/16-04-2021)
 25. Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση χώρου 33τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 284/16-04-2021)
 26. Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση χώρου 24,90τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 285/16-04-2021)
 27. Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας για παραχώρηση χώρου 94τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 286/16-04-2021)
 28. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ) για παραχώρηση χώρου 32,40τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση καναπέδων, πολυθρόνων, τραπεζιών και λουλουδιών για την εξυπηρέτηση των πελατών τους (Αρ.Πρωτ.: 288/16-04-2021)
 29. Αιτηση της κας Μενεγάκη Παρασκευής για παραχώρηση χώρου 72,60τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 290/16-04-2021)
 30. Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 100τμ στιην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 292/19-04-2021)
 31. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ) για παραχώρηση χώρου 12τμ στην Ψάθη Κιμώλου για παρκάρισμα αυτοκινήτων – μοτοσικλετών της εταιρείας (Αρ.Πρωτ.: 297/21-04-2021)
 32. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ) για παραχώρηση χώρου 260,65τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 298/21-04-2021)
 33. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση χώρου 40,30τμ μπροστά από το κατάστημά της στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 300/22-04-2021)
 34. Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε – πρώην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΡΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου 56τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 302/23-04-2021)
 35. Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση χώρου 38τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών (Αρ.Πρωτ.: 305/26-04-2021)
 36. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας για παραχώρηση χώρου 4,60τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων (Αρ.Πρωτ.: 311/28-04-2021)
 37. Αίτηση της κας Δήμου Μαρίας για παραχώρηση χώρου 20τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 313/28-04-2021)
 38. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης-Μαρίας για παραχώρηση χώρου 118,71τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών, ξύλινων βάσεων για πανί σκίασης και ομπρελών (Αρ.Πρωτ.: 332/05-05-2021)
 39. Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 54,33τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής του (Αρ.Πρωτ.: 342/07-05-2021)
 40. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Ελένης για παραχώρηση χώρου 10τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 350/11-05-2021)

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ